Přidat nový inzerát

Pravidla pro přidávání inzerátů:
  • Je zakázáno vkládat inzeráty v rozporu se zákonem č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru.
  • psát stručně a k věci
  • nepoužívat otazníky, vykřičníky
  • u nabídek se podepsat celým jménem a příjmením nebo názvem právnické osoby
  • používat diakritiku (háčky a čárky), interpunkci
  • nepsat celá slova VELKÝMI PÍSMENY
  • kontaktní údaje do textu inzerátu nepatří (dejte je do samostatných políček pro to určených)
  • Je zakázáno vkládat stejné inzeráty
Inzerát musí nejdříve schválit administrátor. Pokud inzerát nesplňuje některou z těchto podmínek, JE smazán. Při opakovaném nesplnění podmínek při podávání inzerátů může být uživateli zablokován přístup. Na zveřejnění inzerátu není nárok. POZOR! Pokud bude Váš inzerát opakovaně vkládán do špatné kategorie (nabídka/poptávka), bude veškerá Vaše inzerce odstraněna!
Popis Inzerátu

Zadavatel inzerátu souhlasí se zpracováním a zveřejněním jím zadaných údajů a uděluje souhlas s případným marketingovým kontaktem. Autor inzerátu nese plnou odpovědnost za svůj inzerát, administrátor webu si vyhrazuje právo inzerát částečně upravit nebo smazat.