Přidat nový inzerát

Pravidla pro přidávání inzerátů:
  • Je zakázáno vkládat inzeráty v rozporu se zákonem č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru.
  • psát stručně a k věci
  • nepoužívat otazníky, vykřičníky
  • u nabídek se podepsat celým jménem a příjmením nebo názvem právnické osoby
  • používat diakritiku (háčky a čárky), interpunkci
  • nepsat celá slova VELKÝMI PÍSMENY
  • kontaktní údaje do textu inzerátu nepatří (dejte je do samostatných políček pro to určených)
  • Je zakázáno vkládat stejné inzeráty
Inzerát musí nejdříve schválit administrátor. Pokud inzerát nesplňuje některou z těchto podmínek, JE smazán. Při opakovaném nesplnění podmínek při podávání inzerátů může být uživateli zablokován přístup. Na zveřejnění inzerátu není nárok. POZOR! Pokud bude Váš inzerát opakovaně vkládán do špatné kategorie (nabídka/poptávka), bude veškerá Vaše inzerce odstraněna!
Advertisement information

Autor příspěvku dává souhlas se zpracováním všech zadaných údajů v rámci schválení jeho inzerce a s případným marketingovým kontaktem. Autor nese plnou zodpovědnost za údaje v inzerci. Administrátor stránky si vyhrazuje právo na úpravu nebo ostranění inzerce v případě porušení pravidel pro inzerci.Dalsi tipy