Přidat nový inzerát

Pravidla pro přidávání inzerátů:
  • Je zakázáno vkládat inzeráty v rozporu se zákonem č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru.
  • psát stručně a k věci
  • nepoužívat otazníky, vykřičníky
  • u nabídek se podepsat celým jménem a příjmením nebo názvem právnické osoby
  • používat diakritiku (háčky a čárky), interpunkci
  • nepsat celá slova VELKÝMI PÍSMENY
  • kontaktní údaje do textu inzerátu nepatří (dejte je do samostatných políček pro to určených)
  • Je zakázáno vkládat stejné inzeráty
Inzerát musí nejdříve schválit administrátor. Pokud inzerát nesplňuje některou z těchto podmínek, JE smazán. Při opakovaném nesplnění podmínek při podávání inzerátů může být uživateli zablokován přístup. Na zveřejnění inzerátu není nárok. POZOR! Pokud bude Váš inzerát opakovaně vkládán do špatné kategorie (nabídka/poptávka), bude veškerá Vaše inzerce odstraněna!
Advertisement information

The author of the advertisement agrees to the processing and publication of the data entered by him and consents to the marketing contact. The author of the advertisement bears full responsibility for the advertisements. Moreover, the administrator reserves the right to edit or delete the advertisement.Dalsi tipy